preludium

"Staronordycki i anglosaski wyraz run, wczesnoislandzki runar i stary wysokoniemiecki wyraz runa wiążą się ze starym germańskim pniem ru- i gockim runa, «tajemnica», «tajny», «sekret», oraz ze starym wysokoniemieckim runen i nowożytnym niemieckim raunen, «szeptać». Omawianemu tu pismu nadano nazwę «runy» lub pismo «runiczne» prawdopodobnie dlatego, że starożytne ludy germańskie, podobnie jak wszystkie ludy pierwotne, przypisywały magiczną moc tajemniczym symbolom wyrytym na broni, klejnotach, kamieniach nagrobnych itp. Sagi i poematy wczesnogermańskie często wspominają o mocy magicznej runów, jak chociażby opowieść o Sigurdzie, który zabił smoka, czy o islandzkim bohaterze Egillu, synu Skallagrima, z X wieku.
[…]
Runów używano przede wszystkim w inskrypcjach. Wycinano je lub ryto w kamieniu, metalu czy drewnie […] Najciekawsze są inskrypcje służące celom magicznym oraz wezwania do bóstw […] Runy […] stosowano […] również przy wróżeniu".

***
[David Diringer: Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości.
PIW, Warszawa, 1972, s. 488-489.]

Rúnatháttr Othins, Hávamál

"Wiem, że wisiałem na wiatrem owianym drzewie
Przez dziewięć nocy,
Oszczepem zraniony, Odinowi ofiarowany
Sam sobie samemu.
Na tym drzewie, o którym nikt nie wie,
Z jakich wyrasta korzeni.

Chlebem mnie nie karmiono, ni napojem z rogu,
Wypatrywałem ku dołowi,
Przyjąłem runy – krzycząc przyjąłem,
Spadłem potem stamtąd.

Pieśni dziewięć wszechmożnych od sławnego dostałem
Syna Bölthorna, Bestli ojca,
I napój dostałem drogiego miodu,
Wylany z Odrörira.

Wtedy zacząłem dojrzewać i rozumieć
I rosnąć i mężnieć;
Słowa mi słów słowa stwarzały –
Czyny mi z czynów czyny stwarzały.

* * *

Runy otzrymasz i czytelne znaki.
Bardzo wielkie runy
Bardzo mocne runy
Co Olbrzym Śpiewak zabarwiał a bogowie stworzyli
I boski run Głosiciel rytował

Odin – Asom, Alfom – Dain,
Dwalin – Karłom,
Alswidr – Olbrzymom, a ludzkiemu pokoleniu –
Ja sam runy kreśliłem.

* * *

Czy wiesz, jak rytować trzeba? Wiesz, jak badać trzeba?
Czy wiesz, jak rysować trzeba? Wiesz, jak obrabiać trzeba?
Czy wiesz, jak modlić się trzeba? Wiesz, jak ofiary składać trzeba?
Czy wiesz, jak przekazać trzeba? Wiesz, jak na ofiarę zabić trzeba?

Lepiej nie modlić się, niż ofiarować za wiele,
Zawsze za Ofiarę czeka człowiek zapłaty,
Lepiej nie przekazać, niż zabić za wiele

[…]

Thundr tak nakreślił przed stworzeniem ludzi,
Gdzie stał, gdy z powrotem odszedł.

[…]

Pieśń znam, której nie zna małżonka władcy
Ni syn człowieczy,
Pomoc zwie się pierwsza, a pomoże w troskach i w kłotniach
I wszelkich chorobach.

Znam inną, której ludzie potrzebują,
Gdy chcą jako uzdrowiciele działać.

Trzecią pieśń znam, gdy zajdzie konieczność
Opętania nieprzyjaciół;
Ostrza tępię mym wrogom,
Nie chwyci im ni miecz, ni podstęp.

Czwartą pieśń znam, jeśliby mnie w kajdany zakuto,
Śpiewam tak, że iść mogę wolny,
Spadają mi z nóg kajdany
a z rąk więzy.

Znam piątą pieśń, gdy wrogi oszczep
Rzucony leci w walczących tłum,
Nie pędzi on tak hardo, bym go nie zatrzymał,
Gdy wzrok mój go dosięgnie.

Pieśń szóstą znam, jeśli mię zrani ktoś
Drzewa korzeniem świeżym,
Człowiek, co nienawiść mą wznieci
Szkodę niech większą od mojej poniesie.

Siódmą znam: gdybym ujrzał płomień wysoki
Nad towarzyszami w sali,
Nie płonie tak szeroko, bym go nie ugasił;
Taką pieśń umiem śpiewać.

Ósmą znam pieśń, co wszelkim jest
pożyteczna:
Gdy zawiść powstanie wśród władcy synów,
Umiem ją wraz uśmierzyć.

Dziewiątą znam: gdy muszę ratować
Mą łódź pędzoną po morzu,
Wicher uspokoję na fali
I uśpię całą wodą.

Pieśń dziesiątą znam: gdy czarownice ujrzę
Lecące w powietrzu,
Wtedy tak uczynię, że się zabłąkają,
Postaci swej nie odnajdą,
I nie odnajdą swej duszy.

Jedenastą znam: gdy mam na bój
Druhów wieść,
Spiewam w tarczę, a oni siłą naprzód pędzą,
Zdrowi do boju
I zdrowi z boju,
Żadna ich szkoda nie spotka.

Dwunastą pieśń znam: gdy widzę wisielca
Na drzewie się kołyszącego
Tak rysuję runy,
Że człowiek zstępuje
I ze mną mówi.

Pieśń znam trzynastą, gdy chłopca małego
Pokropię wodą:
Nie zginie on, choć w bitwie się znajdzie,
Nie padnie pod ostrzem miecza.

[…]

Pietnastą pieśń, którą Thodrörir karzeł
Śpiewał przed drzwiami Dellinga:
Siłę przepowiadał Asom, powodzenie Alfom,
jasny umysł Hroptatyrowi.

Szesnastą znam pieśń, gdy uczciwej dziewczyny
Miłość chcę mieć, i rozkosz,
Omamię jej zmysły – śnieżne ma ramiona –
I przemienię wszystką jej wolę.

Pieśń siedemnastą znam: wiem, że mi nie umknie
Młodziutkie dziewczę.

Pieśni tych, zapewne, Loddfafnir,
Długo brak odczuwałeś,
Wyjdzie ci na dobre, jeśli przyjmiesz,
Pożytek będziesz miał, jeśli weźmiesz,
Potrzebę zaspokoisz, gdy odbierzesz.

Pieśń osiemnastą znam, której nigdy nie zdradzę".

***
[Apolonia Załuska-Strömberg (tłum.): Edda poetycka.
Ossolineum, Wrocław, 1986, s. 46-52.]

Sigrdrífumál

"Napój dam tobie – tyś bitwy drzewem –
Zmieszany mocą i zwycięstwem wzniosłym,
Pełen pieśni czarodziejskich, mocy leczniczych,
Dobroczynnych zamawiań i run radości.

Zwycięstwa runy znać musisz, gdy zwycięstwo chcesz odnieść,
Rysować je na miecza rękojeści,
A inne na jelcu, znów inne na brzeszczocie
I dwakroć wezwać Tyra.

Napoju runy znać musisz, gdy chcesz, by cudza żona
Nie zawiodła zaufania, gdy jej wierzysz;
Na rogu rysować trzeba i na wierzchu dłoni
I na paznokciu ryć znak niebezpieczeństwa,
Uczyń święty znak nad pełnym pucharem
I strzeż się nieszczęścia, do napitku wrzuć cebulę.

Położnicze runy znać musisz, gdy ratować
I owoc chcesz żywota odebrać,
Runy rysować na dłoniach i nimi lędźwie uciskać
I Disy prosić o pomoc.

Morskich raf runy znać musisz, gdy ocalić chcesz
Ogiery–żaglowce w sundzie,
Na stewie trzeba rysować i na sterze
I wpalić runy we wiosła.
Nie ma tak strasznej kipieli ni tak czarnych bałwanów,
Byś cało nie wyszedł z morza.

Runy znać różnorakich członków, gdy leczyć chcesz,
I wiedzieć różność ran musisz;
Rysować je na korze i na igliwiu drzewa
Chylącego gałęzie na wschód.

Daru wymowy runy znać musisz, gdy chcesz,
By nikt gniewu twego zemstą nie odpłacił;
Masz je przekręcać masz je wikłać
I masz je wszystkie przytoczyć
Na tym tingu, gdzie przed zgromadzonym ludem
Pełna liczba sędziów sądzić będzie.

[…]

Rozum dające runy znać musisz,
Jeśli męża każdego rozsądkiem chcesz przezwyciężyć

[…]

***

Objaśniał je, rysował je,
Stworzył je Hropt
Z tej cieszy, jaka wyciekła
Z czaszki Heiddraupnira
I z rogu Hoddrofnira.

Na skale stał z ostrzem Brimira,
Hełm miał na głowie,
Wtedy mądrego głowa Mimira
Najpierwsze swoje wyrzekła słowo
I prawe runy.

Wyryte na tarczy co stoi przed lśniącym bogiem,
Na uchu Arwakra i na kopycie Alswinna,
Na kole co kręci się pod wozem Hrungnira zabójcy,
Na zębach Sleipnira i na sań kłonicy,

Na łapach niedźwiedzia i na Bragiego języku,
Na wilczych pazurach i na dziobie orła,
Na okrwawionych skrzydłach i na przyczole mostu,
Na dłoniach położnej i ratujących śladach stóp.

Na szkle i na złocie, i na klejnocie przynoszącym szczęście,
Na winie i w słodzie, i na wygodnym krześle;
Na Gungnirze, oszczepie, i na piersi Graniego,
Na paznokciu Norny i na dziobie sowy.

Wszystkie zeskrobane, co zostały wyryte,
I wrzucone do świętego miodu,
I wysłane na wsze strony;
U Asów są one, u Alfów są one,
Część jest u Wanów mądrych,
Część ich jest pośród ludzi.

To są runy bukowe, runy ratownicze,
I wszystkie runy napoju,
I wspaniałe runy potęgi;
Dla tych, co je znają, prawe i nie znieprawione
I co mieć je mogą ku szczęściu swemu.
Używaj teraz tych wszystkich, które otrzymałeś,
Aż do dnia zgonu bogów".

***
[Apolonia Załuska-Strömberg (tłum.): Edda poetycka.
Ossolineum, Wrocław, 1986, s. 273-276.]

Futhark starszy

Jak sama nazwa wskazuje, zakłada się, że przedstawione poniżej runy stanowią najstarszą wersję alfabetu runicznego.
Runy dzieli się na trzy grupy, przypisując każdą z nich innemu bóstwu.

Aett Freyji

Aett Heimdalla

Aett Tyra

Runy.com.pl

Fehu

tłumaczenie: bydło
znaczenie: runa siły/mocy oraz bogactwa; symbol nowego początku

Runy.com.pl

Hagalaz

tłumaczenie: grad
znaczenie: runa reprezentująca zew natury, instynkt; symbol mocy nieokiełznanej, jednak prowadzącej do osiągnięcia wewnętrznej harmonii

Runy.com.pl

Teiwaz

tłumaczenie: wojownik
znaczenie: runa sprawiedliwości, prawdy; symbol chwały, samoofiarowania

Runy.com.pl

Uruz

tłumaczenie: wół
znaczenie: runa mocy, siły fizycznej; symbol nieograniczonej energii, wolności, odwagi, pożądania – potencji

Runy.com.pl

Nauthiz

tłumaczenie: niewola
znaczenie: runa oporu jako źródła mocy, innowacji; symbol konfliktu, zamętu, a zarazem siły do ich przełamania

Runy.com.pl

Berkana

tłumaczenie: brzoza
znaczenie: runa rozwoju, wzrostu – w każdym sensie; symbol postępu, regeneracji, odrodzenia – zapowiedź nowego początku

Runy.com.pl

Thurisaz

tłumaczenie: cierń
znaczenie: runa ochrony, harmonii; symbol siły – męskości

Runy.com.pl

Isa

tłumaczenie: lód
znaczenie: runa spokoju, wyciszenia; symbol oczekiwania, błogości

Runy.com.pl

Ehwaz

tłumaczenie: koń
znaczenie: runa reprezentująca ruch, zmianę na lepsze; symbol rozwoju i stałego, harmonijnego postępu

Runy.com.pl

Ansuz

tłumaczenie: bóstwo
znaczenie: runa stabilizacji i porządku; symbol boskiego tchnienia, elokwencji

Runy.com.pl

Jera

tłumaczenie: żniwa
znaczenie: runa reprezentująca koło życia; symbol płynięcia z prądem, chwytania szansy

Runy.com.pl

Mannaz

tłumaczenie: człowiek
znaczenie: runa wszechmocy, jedności, jaźni; symbol zjednoczenia, pełni, inteligencji, kreatywności

Runy.com.pl

Raido

tłumaczenie: podróż
znaczenie: runa ruchu, zmiany, rytmu; symbol podróży, wędrówki – zarówno w przyziemnym sensie, jak i duchowym

Runy.com.pl

Eihwaz

tłumaczenie: cis
znaczenie: runa oświecenia, ochrony, mocy – na wyższych poziomach egzystencji; symbol przemiany, wtajemniczenia, poznania

Runy.com.pl

Laguz

tłumaczenie: woda
znaczenie: runa odrodzenia, psychicznych mocy; symbol życiowej energii i wzrostu, mistycyzmu, świata wewnętrznego

Runy.com.pl

Kenaz

tłumaczenie: czyrak
znaczenie: runa wiedzy, zrozumienia, pasji; symbol transformacji, mocy tworzenia własnej rzeczywistości

Runy.com.pl

Perthro

tłumaczenie: skała
znaczenie: runa reprezentująca wiedzę tajemną, mistycyzm; symbol ukrytych mocy natury, inicjacji, przeznaczenia, intuicji – kobiecości

Runy.com.pl

Inguz

tłumaczenie: płodność
znaczenie: ochronna runa miłości, ciepła; symbol opieki, troski – emanacja ochronnej energii

Runy.com.pl

Gebo

tłumaczenie: prezent
znaczenie: runa jedności, zgodności, obdarowywania – w każdym sensie; symbol równowagi w braniu i dawaniu

Runy.com.pl

Algiz

tłumaczenie: łoś
znaczenie: runa ochrony – tarcza energetyczna; symbol bezpieczeństwa, połączenia z boskością, wyższą jaźnią

Runy.com.pl

Dagaz

tłumaczenie: dzień
znaczenie: runa reprezentująca równowagę, zjednoczenie przeciwieństw; symbol przebudzenia, oczyszczenia, transformacji

Runy.com.pl

Wunjo

tłumaczenie: rozkosz
znaczenie: runa równowagi, harmonii, partnerstwa; symbol ekstazy, przyjemności, radości – zarówno w przyziemnym sensie, jak i duchowym

Runy.com.pl

Sowulo

tłumaczenie: słońce
znaczenie: runa zwycięstwa, siły życiowej; symbol sukcesu, połączenia nadświadomości z podświadomością

Runy.com.pl

Othala

tłumaczenie: dziedzictwo
znaczenie: runa obfitości, bogactwa wewnętrznego; symbol dziedzictwa duchowego, doświadczenia

Runiczna wyrocznia

Jeżeli jesteś ciekaw(a), co przedstawiona powyżej pradawna wyrocznia ma Tobie do przekazania, zapraszamy do Kuźni Magii, która daje Ci możliwość skorzystania z autorskiego rozwiązania w tym zakresie – dostępnego online instrumentarium, pozwalającego w następującej kolejności:

  • rozrzucić runy,
  • wylosowane runy ułożyć w ramach wybranego układu,
  • przesłać układ do Kuźni,
  • otrzymać układ wraz z jego interpretacją.

Runy na kamieniach półszlachetnych.

Dzięki wzajemnej synergii – wzmocnienie mocy run energią kamieni oraz pobudzenie wibracji minerałów mocą run, mogą one stanowić zarówno element praktyk magii ceremonialnej, runiczną wyrocznię, jak również nieocenione instrumentarium w zakresie magii wyższej.

przejdź do sklepu

Runy.com.pl

Runy na drewnie – wypalane, malowane.

Runy futharku starszego wypalone ręcznie lub namalowane na drewnie brzozowym, wraz z czystym elementem reprezentującym Wyrd – runę Odyna.

przejdź do sklepu

Runy.com.pl

Runy na kamieniach polnych i rzecznych.

Kamień, podobnie jak drewno, reprezentuje żywioł ziemi i – obok drewna, jest najczęściej wybierany jako medium dla run. Runy wykonane na naturalnym kamieniu – polnym lub rzecznym.

przejdź do sklepu

poznaj kompletne wyposażenie
naszego alchemicznego atelier

Dostępne rzemiosło to wachlarz niepowtarzalnych, przez co indywidualnych, atrybutów magicznych. Każdy ryt, kamień, talizman, każde kadzidło komponowane są z zachowaniem odwiecznych prawideł Magii. Każdy proces twórczy przebiega w warunkach i czasie, określonych przez odwieczne pryncypia Rzemiosła. w związku z czym, w efekcie przemiany pieniądza w pożądany atrybut, otrzymujesz akcesorium w pełni naenergetyzowane, które dla Twego celu potrzebuje jeszcze wyłącznie właściwie ukierunkowanej emanacji Twojej energii, co następuje już poprzez odpowiednią wizualizację, kontemplację lub mniej zaawansowane skupienie, jak również przekazanie ładunku w kontakcie fizycznym – poprzez utrzymywanie atrybutu w dłoniach, przy jednoczesnym zastosowaniu obrazu myślowego.