Podstawowe futharki/futhorki

Futhark – termin powstały z sześciu pierwszych liter alfabetu runicznego: fehu, uruz, thurisaz, ansuz, raido, kenaz.

Futhark starszy

Runy germańskie*

Futhark starszy

Runy (wczesno)germańskie**

Futhark starszy

Futharki młodsze (futhorki)

Runy anglosaskie (anglosaksońskie)*

Runy anglosaskie

Runy anglosaskie (anglosaksońskie)**

Runy anglosaksońskie

Runy duńskie*

Runy duńskie

Runy szwedzko-duńskie**

Runy szwedzko-duńskie

Runy szwedzko-norweskie (krótkogałązkowe)*

Runy szwedzko-norweskie

Runy krótkogałązkowe**

Runy krótkogałązkowe

Runy długogałązkowe**

Runy długogałązkowe

Runy norweskie**

Runy norweskie

Źródła ilustracji:

* Raymond Ian Page: Pismo runiczne. RTW, Warszawa, 1998, s. 9–23.
** Mindy MacLeod, Bernard Mees: Runic Amulets and Magic Objects. The Boydell Press, Woodbridge, 2006, s. 13.